Viaggio in Islanda

Myšlienka

Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.
Kontakt PDF Vytlačiť E-mail
Názov nadácie:
Nadácia Jana Amosa Komenského
Sídlo nadácie: Námestie Žilinskej synody 1290/2,  010 01 Žilina
IČO:30232031
DIČ:2020689594
Bankové spojenie:VÚB banka, a.s. Žilina, č.ú. 67739432/0200
..
Štatutárny orgán:Ing. Eva Dubovcová (správkyňa)
Číslo telefónu:+421 907 177 698 (správkyňa)
E-mailová adresa:spravca(at)nadaciakomenskeho.sk
..
Predseda Správnej rady:PhDr. Marián Damankoš, PhD.
E-mail: damankosmarian(at)gmail.com

 

 

Anketa

Akú formu finančnej podpory uprednostňujete?